1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin,
ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları
katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
• Proje telif çağrısı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Proje Teklif Çağrısı;
bölge, sektör, ölçek vb. kriterler dikkate alınarak belirlenen başvuru koşullarını, destek unsurlarını,
limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içermektedir.
• Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi olup, desteklerin oranı 1. ve 2. bölge
illeri için %60, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %80 oranındadır. Proje süresi en fazla 36+6 ay olabilir.
• Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri
ödemeli şeklindedir.
• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş
personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri
desteklenmeyecektir.
• KOSGEB tarafından talep edilen banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen
giderlerin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır