Sivil Toplum  Hibe Programı

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak.

Proje, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsıyor. Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika ve savunuculuk yapmaları için kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu şeklide, sivil toplum kuruluşları halkın katılımı toplantılarında ve ilgili paydaşlarla olan ilişkilerinde lobi faaliyet kapasitelerini güçlendirerek görüşlerinin arkasında yapıcı bir şekilde durabilecek. Yararlanıcı kuruluşlar aynı zamanda ana proje faaliyetlerine katılarak proje ortakları ile birlikte bölgesel bir ağ oluşturacak detaylar

 

ABPROTİME DANIŞMANLIK olarak öncelikle ve özellikle bu eksikliğin giderilmesi için firmalarımızın teşvik, yatırım, ithalat, ihracat, hibe konularında bilgilendirilmesi ve buna uygun hizmet sunulması hedeflenmiştir.