Türkiye’de 500 binden fazla Suriyeli mülteci çocuk okula gitmiyor, büyük bir bölümü Türkçe bile bilmiyor. Bu çocuklar hiçbir eğitim imkanı olmaksızın sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Açık Toplum Vakfı, “eğitim, çocuk ve mülteciler” konusunda uzman ve deneyimli STK’ların projelerine destek sağlayacak. Bu çerçevede Vakıf, 2016 yılı için 1.000.000 TL bütçe ayırdı.  2017 ve takip eden yıllarda da Suriyeli mülteci çocukların sürdürülebilir eğitime erişimi yönündeki desteklerimize artan bütçelerle katkıda bulunacak.

a.     Proje konuları: Genel çerçeve, amaç ve öncelikler

Bu teklif çağrısı, Suriye ya da başka ülkelerden gelen mülteci çocukların Türkiye’de eğitim sistemine kazandırılmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi için yapılmıştır. Açık Toplum Vakfı olarak özellikle okul öncesi eğitim ve Türkçe öğrenme programlarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vakıf olarak, tüm mülteci çocukların ulusal eğitim sistemimize dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

b.     Bütçe

Açık Toplum Vakfı’nın bu teklif çağrısında ayırdığı bütçe 1,000,000 TL’dir. Vakıf, kuralları ve prensipleri gereği toplam proje bütçelerinin en fazla 1/3’ünü destekler. Ancak Açık Toplum Vakfı, bu teklif çağrısına özel olarak proje bütçesinin %80’ine kadar destek sağlayacaktır.

c.      Kim başvurabilir?

Proje teklifleri; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir. http://www.abprotime.com/wp-admin/post.php?post=505&action=edit

d.     Ne zaman ve nasıl başvurulur?

Proje teklifleri İngilizce ve Türkçe olarak teslim edilmelidir. Açık Toplum Vakfı, proje önerileri için standart bir format kullanmamaktadır. Ancak sunulacak olan önerilerin, başta açık toplum ideali olmak üzere, belli kıstaslara uygun olması gerekmektedir. Sunulan önerilerin bütçesi, belli bir şablona göre hazırlanmalıdır.

e.     Değerlendirme ve kabul süreci

Dokuz kişiden oluşan Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu’na sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla toplanan kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, vakıf yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından da uygun görülen proje önerileri desteklenmeye hak kazanır.

Türkiye’de 500 binden fazla Suriyeli mülteci çocuk okula gitmiyor, büyük bir bölümü Türkçe bile bilmiyor. Bu çocuklar hiçbir eğitim imkanı olmaksızın sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar.