Yeni teşvik sistemi

Başbakanımız, Türkiye Yatırım Danışma Kurulu toplantısında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Bilişim, kimya ve lojistik sektörlerinin bir araya geldiği 7 temel sektörde ayrıcalıklı özel teşvik uygulamalarının yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yatırım ve hamle yılı olarak 2017’yi gösterdi.
Ülkemizin bugün yaşadığı problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulması ve hep birlikte huzura kavuşmamız en büyük dileğimizdir. Ateş çemberi içinde kalan Türkiye’nin son yıllarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında cazibesini kaybettiği rakamlarla sabittir.

Yatırım teşvik uygulamasında neler değişti?

Öz kaynak problemi yaşayan Türk müteşebbisini, teşvik etmek için yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapıldı. Söz konusu karar uyarınca;
– Bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecek.
– Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırıldı.
– Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırıldı.
– Vergi indirimi desteğinde yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırıldı ve yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının yüzde 80’i olarak belirlendi.
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (vergi indirimi), gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

, , ,