GMKA 2016 Yılı Teknik Destek Programını Açıkladı

Genel, GMKA

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 2016 Yılı Teknik Destek Programını açıkladı. 200 bin TL bütçeli program için kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, teknoparklar başvuru yapabilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı için hazırladığı Teknik Destek Programını açıkladı. Kalkınma Ajansının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla açıkladığı programın toplam bütçesi 200 bin TL.

Teknik Destek Programı ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu alanda farkındalığın artırılması, kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması, kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi öncelikleri destekleniyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı için hazırladığı Teknik Destek Programını açıkladı. Kalkınma Ajansının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla açıkladığı programın toplam bütçesi 200 bin TL.

Kimler Başvurabilir?

⦁ Kamu Kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Okullar ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
⦁ Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar vb.)
⦁ Üniversiteler (Rektörlükler, Fakülteler, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri, Meslek Yüksekokulları vb.)
⦁ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
⦁ Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,
⦁ Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
⦁ Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

www.abprotime/destekler

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular Ajansın internet sitesi www.gmka.gov.tr adresinde yer alan KAYS-PFDY üzerinden, başvuru formu doldurulduktan sonra ek belgeler ve destekleyici belgeler sisteme yüklenerek yapılacak. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacaktır. 2016 Yılı Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 15 Aralık 2016 Saat 17:00 olarak belirtildi.

, , , ,